Pedāvājam Protecta FR Acrylic, FR Graphite un FR Mortar un citi, kabeļu ievadiem ugunsdrošai aizdarei. Materiāli paredzēti kabeļu vai caurules ievadiem sienās un grīdas, lai nepieļautu ugunsgrēka, dūmu izplatīšanos. Materiālu izmantošana atkarīga no kabeļu, caurules diametra